KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bảo hiểm xã hội thành phố ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2022 – 2025
Cập nhật lúc 05:33 ngày 24/04/2022 - Số lượt xem: 47


Với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến các địa phương tham gia vào công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Chiều ngày 20/4/2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy và BHXH thành phố ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2022 – 2025.


Ban Tuyên giáo Thành ủy và BHXH thành phố ký kết
chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: PV.

Đây là cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ đối với BHXH các quận, huyện và Ban Tuyên giáo các địa phương trong thành phố về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú phù hợp từng nhóm người để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên và người dân thấy được vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất chương trình phối hợp với những nội dung như: tuyên truyền về vai trò của cấp ủy Đảng, đảng viên ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; hàng tháng đăng tin, bài viết tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên bản tin nội bộ Ban Tuyên giáo; xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; tuyên truyền thực hiện văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác BHXH, BHYT; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền thực hiện văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác BHXH, BHYT; cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tại cuộc họp giao ban báo chí cho các báo, đài trên địa bàn thành phố.

Để chương trình thực hiện hiệu quả, các bên cần chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát hoạt động tuyên truyền các nội dung của Chương trình, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Hàng năm, hai bên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp; kiến nghị những giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo...

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết