Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quận ủy Thốt Nốt: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
Cập nhật lúc 12:41 ngày 31/03/2023 - Số lượt xem: 100

Quận ủy Thốt Nốt: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW


Ngày 29/3/2023, Quận ủy Thốt Nốt tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt chủ trì hội nghị.

Description: C:\Users\Tan Vinh\Desktop\tk NQ 29.jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hệ thống giáo dục quận Thốt Nốt đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi như: có 45/51 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,24%; hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nghề và chủ trương phân luồng sau THCS; có 09/09 phường đều có Trung tâm học tập cộng đồng; quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, bậc học tiếp tục được củng cố, theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo và vượt chuẩn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý luôn trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tự giác học nâng cao trình độ đào tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, yêu nghề, mến trẻ. Công tác đào tạo nâng chuẩn, đạt chuẩn trình độ đào tạo và công tác bồi dưỡng chuyên môn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận. Đến nay 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn đào tạo và có 49 cán bộ quản lý và giáo viên đang học vượt chuẩn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt nhấn mạnh trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW cần tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; thanh kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoạt động giáo dục nhất là các kỳ thi kịp thời chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải thật sự có đức, có tài và đúng quy trình; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo theo hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục; nhân rộng, phát huy những mô hình tốt, cách làm hay trong đổi mới giáo dục và đào tạo...

                                                                              Tin, ảnh: Mỹ Linh

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết