Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quan tâm phát triển văn học, nghê thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa
Cập nhật lúc 02:53 ngày 23/03/2023 - Số lượt xem: 155

Quan tâm phát triển văn học, nghê thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa


Ngày 22/3, các đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” (Nghị quyết số 23-NQ/TW).

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao thưởng cho đại diện gia đình hai tác giả được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị, triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp thành phố, quận, huyện; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ lãnh đạo, quản lý về văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố từng bước được trẻ hóa, chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật được nâng cao. 15 năm qua, có 76 tác phẩm, ấn phẩm phim tài liệu, phóng sự, đĩa audio, CD của nhiều tác giả được xuất bản và phát hành từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Trung ương và có hơn 100 tác phẩm tác giả tự in ấn.

Bên cạnh đó, văn học nghệ thuật thành phố thực hiện tốt chức năng giáo dục, thẩm mỹ, khơi dậy niềm tin của con người vào cuộc sống, nuôi dưỡng tình cảm nhân văn cao đẹp. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện có hiệu quả. TP Cần Thơ hiện có 38 di tích được xếp hạng, 18 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, 1 nghệ nhân nhân dân, 2 nghệ sĩ nhân dân và 9 nghệ sĩ ưu tú. Việc củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học nghệ thuật; xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật quần chúng đã tạo sức lan tỏa và tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thảo luận phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; ðồng thời, đóng góp, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong phát triển văn học nghệ thuật thời gian tới.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp của văn học nghệ thuật đối với sự phát triển của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương, từng ngành. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Đặc biệt, văn học nghệ thuật Cần Thơ kịp thời bắt nhịp trong chuyển đổi số để gia tăng hiệu quả trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Lê Quang Mạnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mang tầm quốc gia và khu vực, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ “vừa hồng vừa chuyên”; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lớp văn nghệ sĩ trẻ, đảm bảo tính kế thừa. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do sáng tác của văn nghệ sĩ, nhưng tránh việc buông lỏng, thả nổi, phải kịp thời định hướng tư tưởng, nhắc nhở, phê phán những hành động tiêu cực trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, quan tâm việc đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học nghệ thuật. Nghiên cứu khôi phục và duy trì các hội thi, hội diễn mang đậm giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc…

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao thưởng cho hai tác giả được Chủ tịch Nước truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực nhiếp ảnh, là tác giả Trần Văn Giác (Trần Giác) và tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wày); 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết