Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ
Cập nhật lúc 07:18 ngày 25/09/2022 - Số lượt xem: 70


Ngày 24/9/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thành đoàn Cần Thơ, có đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn tham dự.


Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm: Công tác xây dựng văn kiện; công tác xây dựng các đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến; dự thảo chương trình đại hội… Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đoàn thành phố cơ bản đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.


Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những đóng góp cụ thể để hoàn thiện văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, thành viên Tổ công tác Trung ương Đoàn cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung số liệu cụ thể, mô tả được những kết quả đã thực hiện được trong nhiệm kỳ. Đặc biệt là các số liệu, các thông tin liên quan đến công tác giáo dục, phong trào tuổi trẻ sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương: Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ; các đề án được xây dựng chặt chẽ, đảm bảo được yêu cầu đề ra; đã xác lập nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban phục vụ cho Đại hội.

Để văn kiện và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội được hoàn thiện, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ bám sát ý kiến đóng góp từ Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, các ý kiến từ thành viên tổ công tác, khẩn trương điều chỉnh văn kiện. Trong đó, báo cáo chính trị cần cô đọng lại, phương hướng nhiệm kỳ cần theo sát dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các giải pháp đề ra phải giải quyết được hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu mới phải phù hợp với thực tiễn sắp tới. Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, làm bật được đóng góp của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua.

Bé Như

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết