Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của thành phố
Cập nhật lúc 02:06 ngày 22/09/2022 - Số lượt xem: 106


Sáng 21/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27-NQ/TW).


Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các trường đại học...


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại hội nghị.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nổi bật là công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm thực hiện. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chu tịch HĐND thành phố tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thành ủy cũng đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức thành phố; tạo hành lang pháp lý để đội ngũ trí thức thành phố ra sức cống hiến, đóng góp trí tuệ của mình cho sự phát triển của thành phố. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa theo vị trí công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí tiếp tục được củng cố vững chắc...

Tính đến tháng 6/2022, thành phố có 18.466 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, có 170 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ (có 1 Phó Giáo sư), 2.058 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ, 12.187 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học… Về lý luận chính trị, có 1.507 người có trình độ cao cấp, cử nhân; 5.621 người có trình độ trung cấp; 3.675 người có trình độ sơ cấp. Hiện thành phố có 5 trường đại học, với 3.926 cán bộ, giảng viên và người lao động; trong đó có 21 Giáo sư; 206 Phó Giáo sư; 760 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 1.995 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I… Đặc biệt, có 1 nhà khoa học nữ vinh dự nhận Giải thưởng Kovalevskaia và 2 nhà khoa học nam được tôn vinh là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của cả nước.


Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố
tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhâm có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động liên quan đến trí thức được TP Cần Thơ quan tâm tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả như: Thành lập và triển khai vận động, sử dụng hiệu quả Quỹ khuyến học, khuyến tài; kịp thời khen thưởng, biểu dương học sinh, giáo viên giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp thành phố, học sinh đạt thủ khoa kỳ thi THPT, thủ khoa ngành...; tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm; qua đó, xuất hiện nhiều mô hình có tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế xã hội cao, có giá trị, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong cuộc sống, lao động và học tập.

Thành phố cũng quan tâm hoàn thiện môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; huy động nguồn nhân lực trong và ngoài thành phố nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; chú trọng vai trò tư vấn, phản biện của các cơ quan khoa học, các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học nghệ thuật đối với các dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Qua đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã có những đóng góp tích cực trong nghiên cứu, tư vấn phản biện, giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình phát triển.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp về vai trò to lớn của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới sáng tạo, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài từ đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ, đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời, phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng.

Đồng chí Lê Quang Mạnh cũng yêu cầu quan tâm xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện tốt chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng đội ngũ trí thức. Tăng cường đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tạo môi trường, điều kiện hoạt động để trí thức nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Đổi mới, đa dạng phương thức vận động, kết nối, tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức từ các Viện, trường, đoàn thể chính trị - xã hội, sở, ngành, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có tâm huyết, khát vọng đóng góp cho phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội của thành phố. Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện, giám định đối với các chính sách, chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ và môi trường; kịp thời tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội... của thành phố. Kịp thời tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển các lĩnh vực của thành phố.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Phong Dinh

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết