Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Điểm sáng trong phát triển đảng viên
Cập nhật lúc 09:25 ngày 16/05/2022 - Số lượt xem: 22


Anh Lê Tuấn An, Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, luôn phấn đấu, rèn luyện, có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào cách mạng của địa phương, được kết nạp vào Đảng tháng 1-2022. Tính chung, từ năm 2021 đến nay, quận Ô Môn có 238 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên (ĐV) của Đảng bộ quận Ô Môn lên 3.642 đồng chí.


Tích cực thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương, nhiều quần chúng ưu tú ở quận Ô Môn được kết nạp vào Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 600 ĐV. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy xây dựng kế hoạch kết nạp ĐV hằng năm, kế hoạch kết nạp ĐV giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho 22/40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy có nguồn kết nạp ĐV. Qua hơn 1 năm thực hiện, công tác phát triển ĐV của quận đạt nhiều kết quả tích cực, là điểm sáng của thành phố.

Theo đồng chí Trần Ngọc Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hưng, BTV Đảng ủy phường xác định, công tác phát triển ĐV là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng bộ phường ngày càng lớn mạnh về tổ chức, số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhằm định hướng, chủ động tạo lực lượng phát triển ĐV bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng. BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường thường xuyên phát động các phong trào thi đua để quần chúng được rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng ủy bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ phường kết nạp được 24 ĐV; trong đó, năm 2021 kết nạp 12 ĐV, đạt 109% kế hoạch năm; 4 tháng đầu năm 2022 kết nạp 12 ĐV, đạt 100% kế hoạch năm.

Đồng chí Phạm Tương Ứng, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Hằng năm, Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị quận mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhằm trang bị cho đội ngũ quần chúng ưu tú về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức chính trị và xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận đề ra kế hoạch phát triển ĐV để lãnh đạo thực hiện; trong đó, yêu cầu chú trọng về chất lượng, tiêu chuẩn, đúng theo quy trình, thủ tục quy định...

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở phải rà soát, báo cáo nguồn hiện có của các cơ sở đảng để phục vụ công tác phát triển ĐV. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị nên công tác phát triển ĐV có nhiều thuận lợi. Năm 2021 đến nay, Đảng bộ quận Ô Môn đã kết nạp được 238 ĐV, đạt 39,66% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong đó, Đảng bộ phường Thới Long kết nạp được 31 ĐV, Đảng bộ phường Thới An kết nạp được 31 ĐV, Đảng bộ phường Trường Lạc kết nạp được 26 ĐV, Đảng bộ phường Long Hưng kết nạp được 24 ĐV, Đảng bộ phường Thới Hòa kết nạp được 23 ĐV, Đảng bộ phường Châu Văn Liêm kết nạp được 23 ĐV, Đảng bộ phường Phước Thới kết nạp được 19 ĐV; Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận kết nạp được 21 ĐV, Đảng bộ Công an quận kết nạp được 13 ĐV, Chi bộ Trường THPT Lượng Định Của kết nạp được 4 ĐV, Chi bộ Trường THPT Lưu Hữu Phước kết nạp được 3 ĐV…

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng và cách làm có hiệu quả, số lượng ĐV được kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ quận Ô Môn sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận.

Bài, ảnh: Phương Nam

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết