Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thành ủy Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và tổng kết, sơ kết các nghị quyết
Cập nhật lúc 07:36 ngày 12/05/2022 - Số lượt xem: 25


Chiều 11/5, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 của Thành ủy “Xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020” (Nghị quyết số 03-NQ/TU); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy “Về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025” (Nghị quyết số 10-NQ/TU).


Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII đã trao đổi, thảo luận, họp bàn về 9 nội dung quan trọng. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị của Trung ương, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, đặc biệt đi sâu 6 nội dung: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021...


Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các sở, ban ngành thành phố tham dự hội nghị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, hội nghị thống nhất đánh giá công tác xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị có sự chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, đơn vị, từng bước hình thành các hành vi ứng xử phù hợp với nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố phát động xây dựng hình mẫu người Cần Thơ theo chuẩn mực “Trí tuệ – năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch”. Đến nay thành phố Cần Thơ công nhận 80.894 gương người tốt việc tốt; công nhận 277.139 gia đình văn hóa, đạt 95,44%; 83/83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn theo quy định; 598/599 ấp, khu vực đạt chuẩn văn hóa...

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU được hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt những kết quả quan trọng. Nhất là bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, đề án về xây dựng TP Cần Thơ thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu (LGSP), xây dựng kho dữ liệu dùng chung sẵn sàng cho việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu... Ngoài ra, thành phố cũng đã xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc 17/18 lĩnh vực Nghị quyết số 10-NQ/TU đề ra gồm: dân số, lao động và gia đình; cấp thoát nước; đầu tư; công nghiệp; nông nghiệp; xây dựng, nhà ở; thương mại; du lịch; giao thông; môi trường; giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khoa học công nghệ - sáng tạo; y tế; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; trật tự trị an - tội phạm; tăng trưởng kinh tế và tính bền vững của sự phát triển; đất đai…


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh việc xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030; thực hiện Đề án phát triển văn hóa thành phố giai đoạn 2021-2030, trong đó phát huy những giá trị truyền thống, kết hợp với hiện đại, thể hiện bản chất, đặc trưng riêng của người Cần Thơ, chú trọng nâng cao giá trị về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào và tôn vinh lịch sử văn hóa của dân tộc... Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố phối hợp các đơn vị liên quan xem xét tham mưu Thành ủy ban hành chương trình đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị.

Ðể tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đề nghị, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho đô thị thông minh; hoàn thiện hạ tầng và các dịch vụ đô thị thông minh, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố; tập trung xây dựng một số lĩnh vực ưu tiên như chính quyền thông minh, quy hoạch thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, nông nghiệp thông minh.... Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến để ban hành kết luận của Thành ủy về Nghị quyết số 10-NQ/TU. Trong đó, cần phải bổ sung, cập nhật những đánh giá, những kiến thức, những cách tiếp cận có tính khoa học; xác định mục tiêu, thách thức phát triển TP Cần Thơ thành đô thị thông minh như mục tiêu nghị quyết đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết