CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ðồng chí Nguyễn Văn Phong giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thới Lai
Một góc đô thị Cần ThơĐột phá về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp; nâng tỉ lệ lao động được đào tạo; trở thành trung tâm chế biến, cung cấp vật tư cho nông nghiệp; tiếp tục mở cửa để tiếp cận với thị trường và xây dựng một hệ thống dịch vụ hậu cần là những vấn đề lớn cần tháo gỡ để Cần Thơ thực sự đóng vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.