ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc 01:58 ngày 30/03/2021


Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Cái Răng đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật của Ðảng. Qua đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương trong Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Ðặc biệt, UBKT các cấp trong quận đã và đang tích cực KT, GS, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra thành công.

Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phú Thứ thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát phương hướng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT các cấp quận Cái Răng chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KT, GS toàn khóa và hằng năm. Ðồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy, cho biết: Chương trình KT, GS toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 có 13 nội dung GS chuyên đề và 7 nội dung KT; chương trình KT, GS năm 2021 có 2 nội dung GS chuyên đề và 3 nội dung KT. Các nội dung KT, GS tập trung vào những vấn đề: việc thực hiện Ðiều lệ Ðảng và các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các vấn đề được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh… Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy đã xây dựng Chương trình KT, GS toàn khóa và năm 2021 của UBKT Quận ủy sát thực tế nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với UBKT Quận ủy, UBKT cơ sở tham mưu cấp ủy xây dựng Chương trình KT, GS toàn khóa và năm 2021 sát với công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy phường Phú Thứ, cho biết: Sau đại hội Ðảng bộ phường, UBKT Ðảng ủy tham mưu BTV Ðảng ủy xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa gồm những nội dung: việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Ðảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện các quy định nêu gương… Ðồng chí Lê Văn Tám, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Lợi, nói: “Tôi được Ðảng ủy phường KT việc thực hiện nhiệm vụ. Sau khi được góp ý, tôi đã phát huy trách nhiệm người đứng đầu Chi bộ và Ban nhân dân khu vực triển khai nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra”. Còn đồng chí Lê Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Khánh Hưng, cho biết: “Qua KT và góp ý của Tổ KT Ðảng ủy, cấp ủy Chi bộ đã nhắc nhở, động viên các ÐV nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện tốt cam kết và đăng ký không biểu hiện suy thoái, làm theo Bác nên Chi bộ không có đảng viên vi phạm”.

Ðặc biệt, UBKT Ðảng ủy phường Phú Thứ đã tham mưu BTV Ðảng ủy đề ra nội dung KT, GS các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðến nay, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy đã tiến hành GS các chi bộ, ban công tác mặt trận các khu vực trong việc chỉ đạo, giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND phường nhiệm kỳ 2021-2026. “Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, 44 người được giới thiệu ra ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, sức khỏe, uy tín, cơ cấu hợp lý, đúng quy định, chưa có trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo” - đồng chí Nguyễn Hoàng Cung khẳng định.

Theo Thường trực UBKT Quận ủy Cái Răng, từ sau đại hội đảng bộ các cấp đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thực hiện tốt công tác KT, GS. Chỉ tính quý I năm 2021, các cấp ủy đảng trong quận đã GS 181 lượt tổ chức đảng, với 2.564 lượt đảng viên; UBKT các cấp GS thường xuyên 205 lượt tổ chức đảng, với 3.283 lượt đảng viên. Nội dung GS nhiều nội dung, trong đó chú trọng GS quy trình chuẩn bị, nhân sự ứng cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua KT, GS đã kịp thời phát hiện, góp ý, nhắc nhở các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chỉ có 1 đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình phải thi hành kỷ luật và 1 đảng viên vi phạm pháp luật phải đình chỉ sinh hoạt Ðảng.

Tin rằng, với việc chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác KT, GS của UBKT các cấp trong quận sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp đề ra, trước mắt là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Bài, ảnh: Bình An

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết