ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Quyết định những chủ trương, chính sách tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh, bền vững
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Quyết định những chủ trương, chính sách tạo tiền đề để thành phố phát triển nhanh, bền vững
Cập nhật lúc 04:44 ngày 16/02/2021


Năm 2020, dịch COVID-19 tác động làm kinh tế thế giới suy thoái, gây bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển với những tín hiệu khả quan. Đóng góp vào thành tích chung đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐND thành phố.

Tạo tiền đề phát triển

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ của HÐND TP Cần Thơ khóa IX, năm cuối trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, khối lượng công việc của Thường trực HÐND, các Ban của HÐND thành phố nhiều hơn. Trong năm, HÐND thành phố đã tổ chức 4 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề) để xem xét, ban hành 57 nghị quyết.

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HÐND thành phố đã tổ chức 19 kỳ họp, ban hành 228 nghị quyết. Các nghị quyết của HÐND thành phố ban hành đều đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi cao. Ðó là các chủ trương, chính sách có tác động lớn, tạo tiền đề để UBND thành tổ chức thực hiện, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố, như: Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho UBND thành phố; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố…

Ngoài các kỳ họp thường lệ, tùy tình hình thực tế và yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước, HÐND thành phố đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời ban hành chủ trương đối với những vấn đề quan trọng. Chẳng hạn, gần đây nhất là kỳ họp thứ 18 ban hành nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố và nghị quyết điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020. Các nghị quyết này đã đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trước khi ban hành chủ trương, chính sách có liên quan đến sự phát triển của thành phố, Thường trực HÐND, các Ban của HÐND rất chú trọng công tác thẩm tra. Trong quá trình thẩm tra, tăng tính phản biện để giúp đại biểu có cơ sở xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề có liên quan. Sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban của HÐND thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện và kiến nghị biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế. Năm 2020, Thường trực và các Ban của HÐND thành phố đã thực hiện 16 đợt giám sát, khảo sát làm việc với 155 lượt cơ quan, đơn vị.

Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện một cách sâu sát, kỹ lưỡng để có cái nhìn chân thực, khách quan nhất. Trọng tâm giám sát là các vấn đề bức thiết, như: việc thực hiện Nghị định số 103/2018/NÐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý, kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với chủ dự án trong đầu tư, kinh doanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho người dân tại các dự án phát triển nhà ở; việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị theo quy hoạch chung của thành phố; về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19…

Bên cạnh hoạt động của Thường trực, các Ban của HÐND, các đại biểu HÐND thành phố tiếp tục tăng cường đi thực tế cơ sở, tiếp xúc cử tri, theo dõi giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HÐND, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ðồng thời, dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu các tài liệu để chuẩn bị ý kiến phát biểu có chất lượng tại các kỳ họp… Ðiều đáng ghi nhận của HÐND thành phố khóa IX là chỉ thống nhất đưa vào chương trình làm việc của kỳ họp HÐND thành phố đối với những tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định.

Nhờ vậy, các nghị quyết của HÐND thành phố ban hành đều sớm đi vào thực tế cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Ðổi mới mạnh mẽ

Ðổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nét mới trong hoạt động của HÐND thành phố năm 2020 cũng như trong nhiệm kỳ 2016-2021. Việc chất vấn được đổi mới theo hướng người được chất vấn sẽ không biết trước câu hỏi, không được chuẩn bị trước và phải trả lời tại chỗ. Như vậy, đòi hỏi người được chất vấn phải thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình để có thể bao quát, nắm chắc tình hình lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. Ðối với từng vấn đề chất vấn, không chỉ người được chọn trả lời chất vấn mà các thành viên UBND, thủ trưởng các sở, ngành khác cũng cùng tham gia trả lời về những vấn đề đòi hỏi trách nhiệm liên đới nhiều ngành, lĩnh vực.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố năm 2021. Ảnh: ANH DŨNG

Những vấn đề chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của thành phố, được nhiều đại biểu HÐND và cử tri quan tâm. Trong quá trình chất vấn, tăng cường đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc một cách thiết thực và hiệu quả nhất, đáp ứng mong mỏi của cử tri. Sự đổi mới này đã hạn chế tình trạng “hỏi cho biết”; đồng thời, tạo không khí sôi động, hấp dẫn hơn tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Từ đó, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của thành phố được quan tâm giải quyết kịp thời.

Cuối mỗi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đều đánh giá việc trả lời của các thành viên được chất vấn. Tại mỗi kỳ họp, HÐND thành phố đều ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để làm cơ sở cho các thành viên được chất vấn tổ chức thực hiện “lời hứa” và có báo cáo, giải trình ở kỳ họp tiếp theo của HÐND thành phố.

Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của Ðảng bộ thành phố, Nghị quyết kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, là năm diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Ðảng và cũng là năm cả nước tiến hành Cuộc bầu cử Ðại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Với tình hình và yêu cầu đó, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cá nhân cần phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa, cải tiến lề lối làm việc, phát huy tính năng động và sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt hơn; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, mở rộng hợp tác với các địa phương trong cả nước và các tổ chức quốc tế để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sau bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND thành phố sẽ sớm củng cố tổ chức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động để đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Quốc Trưởng (ghi)
Theo Báo Cần Thơ

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết