ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy
Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy
Cập nhật lúc 07:27 ngày 03/01/2021

Sau khi giải thể Ban Quản lý chợ huyện Thới Lai, cuối năm 2017, chị Ngô Thị Mỹ Nhân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ, được chuyển về làm công chức tài chính - kế toán xã Thới Thạnh. Từ lãnh đạo một đơn vị, chuyển sang làm nhân viên đơn vị mới, 3 năm qua, chị Nhân đã nỗ lực học tập, nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.


Sau khi giải thể Ban Quản lý chợ huyện Thới Lai, cuối năm 2017, chị Ngô Thị Mỹ Nhân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ, được chuyển về làm công chức tài chính - kế toán xã Thới Thạnh. Từ lãnh đạo một đơn vị, chuyển sang làm nhân viên đơn vị mới, 3 năm qua, chị Nhân đã nỗ lực học tập, nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.


Chị Ngô Thị Mỹ Nhân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chị Nhân cho biết, cuối năm 2017, do công việc và môi trường làm việc mới, thời gian đầu chị gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ chịu khó, tích cực học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi nghiên cứu tài liệu nâng cao kiến thức, chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, chị nỗ lực tham mưu Ðảng ủy và UBND xã trong chỉ đạo, điều hành, từ đó kết quả thu thuế, quỹ hằng năm của xã đạt từ 107%-114% so với chỉ tiêu trên giao. Chị Nhân là một trong hơn 100 cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) huyện Thới Lai ảnh hưởng công tác do sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, để thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, huyện thực hiện công khai, minh bạch các chính sách có liên quan đến những đối tượng bị ảnh hưởng. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm của từng CB, CC, VC để lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bố trí công việc mới phù hợp. Những CB, CC, VC không đủ tiêu chuẩn, năng lực, chuyên môn được cho nghỉ việc, giải quyết chế độ theo quy định. Có 22 CB, CC, VC đủ chuẩn, năng lực, đáp ứng yêu cầu đã được sắp xếp, bố trí công tác mới ở những cơ quan, đơn vị huyện và xã, thị trấn còn thiếu biên chế.

Ðến nay, huyện đã thực hiện giải thể Ban Quản lý chợ huyện Thới Lai; sáp nhập Bệnh viện Ða khoa huyện và Trung tâm Y tế dự phòng huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện và Trạm Y tế thị trấn Thới Lai vào Trung tâm Y tế huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ðài Truyền thanh huyện; sáp nhập Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện… Qua sắp xếp tổ chức bộ máy, huyện đã tinh giản được 7 CC trong các cơ quan hành chính; tinh giản, cắt giảm được 116 CB, VC trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản được 20 CB, CC trong các cơ quan Ðảng, MTTQ, đoàn thể; giảm được 14 ấp và 213 người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, ấp.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế và CB, CC, VC được sắp xếp, bố trí công việc mới đều sớm ổn định tổ chức, bộ máy, an tâm công tác, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Trần Thành Ðịnh, CB Hội Nông dân huyện, nói: “Trước đây, Hội Nông dân huyện có 5-7 biên chế làm việc. Do vậy, tôi chỉ làm công tác văn phòng tổng hợp và chỉ đạo 2 hội cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, sau khi tinh giản biên chế, Hội chỉ còn 3 người làm việc, tôi phải đảm nhiệm thêm công việc thủ quỹ cơ quan, thủ quỹ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chỉ đạo 4 hội cơ sở. Công việc tăng gấp đôi, để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lúc tôi phải làm việc cả giờ nghỉ, ngày nghỉ”. Theo đồng chí Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, sau khi tinh giản biên chế, lãnh đạo Hội đã phân công lại công việc, mỗi người đảm nhiệm thêm 2-3 nhiệm vụ so với trước. Mọi người động viên nhau cố gắng phấn đấu nên huyện vẫn đảm bảo hoàn thành tốt những nhiệm vụ của công tác hội và phong trào nông dân. 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở huyện Thới Lai đã đạt hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và nâng cao hiệu suất làm việc của CB, CC, VC. Ðến nay, huyện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo chỉ đạo của cấp trên. Ðồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, cho biết: “Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế theo quy định. Ðồng thời, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với CB, CC, VC người lao động dôi dư sau khi sắp xếp, kiện toàn, tinh giản. Chúng tôi quyết tâm xây dựng cơ cấu đội ngũ CB, CC, VC theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo hợp lý; bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết