QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Đảng bộ quận Thốt Nốt: Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Đảng bộ quận Thốt Nốt: Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Cập nhật lúc 06:57 ngày 07/04/2021


Ngày 07/4, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai chương trình công tác quý II-2021.


Ðồng chí Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt trao giấy khen cho đại diện các tổ chức cơ sở đảng.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã triển khai, quán triệt kịp thời, đạt yêu cầu các chỉ thị, quy định của Ðảng, văn bản chỉ đạo của Thành ủy và các nhiệm vụ chính trị của quận; việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước và thành phố về phòng, chống dịch COVID-19… Tổ chức và hoạt động của các cơ quan Ðảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động có tiến bộ, khối đại đoàn kết được tăng cường. Trong quý I, kinh tế quận phát triển ổn định, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản, sản xuất kinh doanh được duy trì. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 9.262 tỉ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ hơn 4.397 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Công tác chăm lo gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ban Chấp hành Ðảng bộ quận Thốt Nốt xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí cán bộ đúng theo quy trình và phân cấp quản lý; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng cải cách hành chính và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”; chú trọng nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”… Ðồng thời, lãnh đạo tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động; phát triển nông nghiệp bền vững, toàn diện, cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã khen thưởng 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 4 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

Tin, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết