QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Thành lập Chi bộ Khối vận trực thuộc Đảng bộ quận Bình Thủy
Thành lập Chi bộ Khối vận trực thuộc Đảng bộ quận Bình Thủy
Cập nhật lúc 06:54 ngày 07/04/2021


Ngày 07/4, Quận uỷ Bình Thuỷ tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ Khối vận trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận Quận uỷ, Chi bộ Hội Cựu chiến binh, Chi bộ Hội Nông dân, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, Chi bộ Liên đoàn Lao động và Chi bộ Quận đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đến dự và trao quyết định.


Đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận trao Quyết định chỉ định Cấp ủy, Chỉ định Bí thư Chi bộ Khối vận.

Chi bộ Khối vận được thành lập với 17 đảng viên, là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận Bình Thuỷ; Cấp uỷ Chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Bình Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Khối vận, đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ cần tập trung xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của địa phương; chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành và của địa phương phát động; phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ…

Tin, ảnh: Nguyễn Tín

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết