QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Bình Thủy tăng cường thực hiện hiệu quả cài cách hành chính
Bình Thủy tăng cường thực hiện hiệu quả cài cách hành chính
Cập nhật lúc 06:49 ngày 07/04/2021


Ngày 07/4, quận Bình Thuỷ tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong quý I/2021, công tác cải cách hành chính được quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị cấp quận đã tiếp nhận trên 7.500 văn bản đến; phát hành trên 2.500 văn bản trên phần mềm; bình quân tỷ lệ văn bản được liên thông cấp quận chiếm trên 83%; số lượng văn bản ký số của các đơn vị khi ban hành trên phần mềm là trên 2.100 văn bản, chiếm tỷ lệ trên 84%; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Toàn quận hiện có trên 300 cán bộ, công chức, viên chức cấp quận và phường có trình độ chuyên môn đáp ứng công tác cải cách hành chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của quận đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong quý chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục hành chính… Quận đã triển khai 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 10 Luật và 12 văn bản hướng dẫn thi hành; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử cấp quận đạt 96%, đã phát hành 2.866 văn bản đi từ 12 phòng chuyên môn và UBND quận.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tac cải cách hành chính, đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận lưu ý các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật và niêm yết công khai các thủ tục hành chính khi có sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chế độ công vụ và kiểm tra đột xuất; tiếp tục duy trì tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm...

Dịp này, 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Lê Thuý 

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết