QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Ô Môn họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp
Ô Môn họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp
Cập nhật lúc 01:18 ngày 08/02/2021


Ngày 08/02, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 quận Ô Môn tổ chức kỳ họp lần thứ 2 (ảnh).

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào chủ nhật ngày 23/5/2021. Theo đó, Quận đã thống nhất số lượng đơn vị bầu cử là 7 đơn vị, số lượng đại biểu ứng cử HĐND quận ấn định theo dân số của từng phường; Bổ sung thêm thành viên tiểu ban tuyên truyền của quận. Đồng thời, thông qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 89 người để chọn ra 31 đại biểu chính thức. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thông qua số lượng, thành phần tham gia ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm. Ông Nguyễn Vũ Phương, Bí thư quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử nhấn mạnh: các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, bầu chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân.

                                                                                                Tin, ảnh: Hoàng Duy

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết