QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Thới Lai: Kết nạp 475 đảng viên tại khu dân cư
Thới Lai: Kết nạp 475 đảng viên tại khu dân cư
Cập nhật lúc 11:30 ngày 21/01/2021


Ngày 20/01, Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện” và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Xây dựng chi bộ ấp trong sạch, vững mạnh”.


Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thới Lai trao Giấy khen cho các tập thể.

Thực hiện các nghị quyết này, những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm hầu hết tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2019 đạt 98%.  Hệ thống chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh và tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào cách mạng của địa phương.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ ấp; xây dựng quy chế làm việc của chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các Hướng dẫn của Ban Thường vụ và Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Công tác kết nạp đảng viên để bổ sung nguồn lực mới, sức chiến đấu cho chi bộ ấp được quan tâm thường xuyên. Trong 10 năm qua, các chi bộ ấp đã kết nạp được 475 đảng viên, đến nay 94/94 chi bộ ấp có cấp ủy từ 3 đồng chí trở lên.


Đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Tăng cường xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; tăng cường chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, có 6 tập thể 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy được Chủ tịch UBND huyện Thới Lai tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết