QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Phong Điền: Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020
Phong Điền: Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020
Cập nhật lúc 11:47 ngày 14/01/2021


Ngày 13/01, Huyện ủy Phong Điền tổ chức tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền;...


Lãnh đạo huyện Phong Điền tặng giấy khen cho các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung tham mưu các mặt công tác phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện kịp thời việc sắp xếp, phân công cán bộ cấp cơ sở và cấp huyện sau đại hội theo đề án, phương án nhân sự được cấp ủy cấp trên phê duyệt; kết nạp 45 đảng viên mới đạt hơn 112% nghị quyết; ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo và thực hiện hoàn thành 7/7 nội dung kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021: bộ máy công tác tổ chức - kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đạt kết quả...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tặng giấy khen cho 01 tổ chức đảng và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016-2020; 07 tổ chức đảng hoàn thành sắc xuất nhiệm vụ năm 2020.

            Tin, ảnh: Mỹ Ái, Khánh Linh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết