QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Quận ủy Cái Răng tổng kết các Nghị quyết chuyên đề, giai đoạn 2016-2020
Quận ủy Cái Răng tổng kết các Nghị quyết chuyên đề, giai đoạn 2016-2020
Cập nhật lúc 04:55 ngày 13/01/2021


Ngày 12/01/2021, Quận ủy Cái Răng tổ chức hội nghị tổng kết các Nghị quyết chuyên đề, giai đoạn 2016-2020.


Đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng trao giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện các Nghị quyết chuyên đề. Ảnh: Minh Quân.

Quận ủy Cái Răng đã ban hành và thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề, giai đoạn 2016-2020, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Nghị quyết số 02-NQ/QU về “Lãnh đạo công tác quản lý và chỉnh trang kiến thiết đô thị quận Cái Răng”, đã nâng cấp dặm vá 64,5km đường, 70% tuyến đường trung tâm quận có vỉa hè, 71% đường giao thông có cây xanh; hoàn thành quy hoạch đô thị 1/5000 quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 7/7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU về “Phát triển du lịch trên địa bàn quận Cái Răng”, quận đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phát triển du lịch, huy động doanh nghiệp đầu tư trên 350 tỷ đồng và tạo điều kiện cho 498 hộ gia đình, doanh nghiệp vay vốn gần 26 tỷ đồng làm du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ với tổng số 20 điểm du lịch, 5 di tích, thu hút trên 3,1 triệu lượt khách tham quan, doanh thu từ du lịch 187 tỷ đồng, đạt 311%. Cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/QU “Về cơ cấu lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức quận Cái Răng”, đã thực hiện tốt công tác quy hoạch với chất lượng ngày càng nâng cao; đào tạo trên 300 lượt, gần 39.000 lượt bồi dưỡng; hiện trên 89% cán bộ công chức đạt chuẩn ngạch, bậc phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo vị trí công tác, tăng trên 24% so với trước khi thực hiện Nghị quyết. Riêng Nghị quyết số 05- NQ/QU về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Cái Răng”, Hội đồng nhân dân quận tổ chức tốt 15 kỳ họp, ban hành 73 nghị quyết sát hợp, giải quyết 93% kiến nghị của cử tri; Ủy ban nhân dân quận nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành, đã ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng quy trình, 98% giải quyết đúng hẹn và trước hẹn.


Đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên, - Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Cái Răng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND quận Cái Răng yêu cầu phát huy những kết quả đạt được, kịp thời tham mưu Quận ủy ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo sát hợp, gắn với 3 khâu đột phá đã đề ra, từ đó cụ thể hóa bằng những chương trình kế hoạch hàng năm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Quận ủy Cái Răng thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc sơ tổng kết các Chỉ thi, Nghị quyết và khen thưởng 27 tập thể, 53 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện các Nghị quyết chuyên đề.

Kim Cúc

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết