QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Phong Điền lấy ý kiến đóng góp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Phong Điền lấy ý kiến đóng góp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Cập nhật lúc 04:52 ngày 13/01/2021


Ngày 12/01, UBND huyện Phong Điền tổ hội nghị lấy ý kiến đóng góp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền; đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng lãnh đạo thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn đến dự.


Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu tại hội nghị.

Qua đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2020, huyện Phong Điền đã lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, theo đó: Diện tích đất nông nghiệp là 10.201 ha, bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa và đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp 2.324 ha, đáp ứng nhu cầu đất thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đất ở đô thị, nông thôn, xây dựng trụ sở cơ quan, khu vui chơi giải trí công cộng và đất sinh hoạt cộng đồng. Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, huyện Phong Điền sẽ chuyển mục đích sử dụng các loại đất đang sử dụng, cụ thể: chuyển đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp với diện tích hơn 133 ha và chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp và phi nông nghiệp 106 ha. Diện tích đất cần thu hồi là 82,8 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp 9,7 ha và đất phi nông nghiệp 3,1 ha.

Phát biểu tại nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp thực tế và đúng quy định; đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật, điều chỉnh các công trình, dự án về lĩnh vực quốc phòng, giao thông, văn hóa đã được quy hoạch vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt, để huyện làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định.

Tin, ảnh: Bích Thủy – Xuân Vinh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết