QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Cờ Đỏ tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020
Cờ Đỏ tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020
Cập nhật lúc 05:58 ngày 11/01/2021


Ngày 08/01, Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Lãnh đạo Huyện ủy Cờ Đỏ trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và mô hình dân vận khéo năm 2020.

Trong năm 2020, công tác dân vận của huyện Cờ Đỏ đạt được những kết quả quan trọng, các cấp ủy Đảng kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phòng chống dịch COVID–19. Lãnh chỉ đạo các hội đoàn thể tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy. Lực lượng vũ trang huyện phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị, địa phương đã đăng ký xây dựng 91 mô hình dân vận khéo, trong đó có 47 mô hình tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng các cấp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, thực hiện công khai dân chủ đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Công khai dân chủ các dự án, công trình đầu tư, những việc Nhân dân giám sát, kiểm tra, bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mức đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, bình xét hộ nghèo.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kinh nghiệm và điểm mới trong mô hình dân vận khéo, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trọng tâm là tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng trong lãnh chỉ đạo công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Dịp này, 53 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và mô hình dân vận khéo năm 2020 được UBND huyện Cờ Đỏ biểu dương khen thưởng.

Tin, ảnh: Thanh Bình

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết