QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Phong Điền thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020
Phong Điền thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020
Cập nhật lúc 06:50 ngày 20/11/2020

Ngày 19/11/2020, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền chủ trì buổi làm việc với các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để rà soát các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.


Ngày 19/11/2020, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền chủ trì buổi làm việc với các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để rà soát các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.


Đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền phát biểu kết luận.

Năm 2020 với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện ước thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể như: Kết nạp 45 đảng viên, đạt trên 112% nghị quyết; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra như: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.141 tỷ đồng, đạt hơn 101% nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 3.468 tỷ đồng, đạt hơn 102% nghị quyết; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,17%; Các chính sách an sinh xã hội triển khai thực hiện tốt, bình xét cuối năm toàn huyện còn 65 hộ nghèo, chiếm 0,24%; còn 832 hộ cận nghèo chiếm 3%; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao;… Tuy nhiên hiện nay, một số chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa cao và bền vững như tổng nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản; tỷ lệ độ bao phủ BHYT;…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đề nghị các ban ngành, địa phương quan tâm quán triệt chương trình hành động của thành phố và huyện về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở hai xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái. Đẩy mạnh công tác giải ngân xây dựng cơ bản; rà soát và thu các nguồn thuế đạt kế hoạch. Thường xuyên vận động duy trì tỷ lệ độ bao phủ BHYT; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm. Từ nay đến cuối năm, tập trung thực hiện tốt kỳ họp HĐND cuối năm, tổng kết nhiệm vụ chính trị năm; chủ động thực hiện tốt công tác tuyển quân và hoạt động Tết Quân - Dân năm 2021; đồng thời rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng sau các đợt triều cường dâng cao để kịp thời hỗ trợ;...

Tin, ảnh: Bích Thủy – Xuân Vinh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết