QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Tổng kêt 5 năm thực hiện nghị quyết về xây dựng chi bộ ấp, Đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện
Tổng kêt 5 năm thực hiện nghị quyết về xây dựng chi bộ ấp, Đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện
Cập nhật lúc 06:18 ngày 16/11/2020

Nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/HU ngày 29/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện uỷ Cờ Đỏ về xây dựng chi bộ ấp, Đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện tại Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ.


Nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/HU ngày 29/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện uỷ Cờ Đỏ về xây dựng chi bộ ấp, Đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện tại Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ.


Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ có 15 chi bộ trực thuộc với 314 đảng viên. Trong những qua, Đảng ủy thị trấn tập trung triển khai, quán triệt Kết luận số 03-KL/HU của Huyện ủy Cờ Đỏ đến cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến đáng kể trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy luôn bám sát cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn văn minh đô thị và đang đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV. Đảng ủy phân công cấp ủy viên chỉ đạo các chi bộ, giúp tháo gỡ khó khăn, vướn mắc, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên, nội dung sinh hoạt đi vào nề nếp, phương thức lãnh đạo được đổi mới. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng năm 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ 4 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ trao tặng giấy khen cho 02 tập thể có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ về xây dựng chi bộ ấp, Đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện

 

Tin, ảnh: Thanh Bình

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết