QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Vĩnh Thạnh tổng kết Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”
Vĩnh Thạnh tổng kết Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”
Cập nhật lúc 06:10 ngày 15/11/2020

Ngày 13/11, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 02/8/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”.


Ngày 13/11, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 02/8/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy Vĩnh Thạnh gắn với thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, các cấp ủy, chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Các cấp ủy cơ sở đã sắp xếp, kiện toàn các chi bộ trực thuộc, đã giải thể 06 chi bộ cơ quan các xã, thị trấn, phân công đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ấp. Tính đến nay, Đảng bộ huyện có 52/56 chi bộ ấp có cấp ủy. Việc chỉ đạo xây dựng chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh luôn được các chi bộ quan tâm thực hiện, từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên được nâng lên. Sinh hoạt chi bộ đúng theo hướng dẫn, nội dung có trọng tâm, hình thức đổi mới, chất lượng sinh hoạt nâng lên, vai trò điều hành của cấp ủy, Bí thư chi bộ linh hoạt, đảm bảo yêu cầu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của chi bộ…

Công tác tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới được các chi bộ, đảng bộ quan tâm. Từ khi ban hành nghị quyết đến nay, đã kết nạp được 747 đảng viên, trong đó đảng viên ở ấp 199 đồng chí. Bên cạnh đó, cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập trung, từ đó đề ra nghị quyết của chi bộ sát với thực tế, giải quyết kịp thời các yêu cầu, bức xúc ở địa phương, đơn vị, góp phần cùng với Đảng bộ cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Vĩnh Thạnh sẽ xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Tin, ảnh: Minh Hải

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết