QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng
Bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 01:07 ngày 26/10/2020

Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ cơ sở năm 2020.


Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ cơ sở năm 2020.


Đồng chí Đoàn Việt Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong thời gian 3 ngày, các cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Vĩnh Thạnh được trang bị, củng cố những kiến thức xoay quanh lĩnh vực tổ chức, xây dựng Đảng, như: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và công tác cán bộ, chế độ chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ,…

Khóa học nhằm trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Từ đó, tham mưu giúp cấp ủy hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết hàng năm của Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Tin, ảnh: Minh Hải

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết