QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Huyện ủy Cờ Đỏ kiểm tra thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Trung An và Trung Hưng
Huyện ủy Cờ Đỏ kiểm tra thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Trung An và Trung Hưng
Cập nhật lúc 04:14 ngày 24/10/2020

Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Cờ Đỏ do đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2020 tại Đảng ủy xã Trung An và Trung Hưng.


Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Cờ Đỏ do đồng chí Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2020 tại Đảng ủy xã Trung An và Trung Hưng.


Đồng chí Châu Việt Tha, THành ủy viên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ phát biểu tại buổi kiểm tra thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2020 tại Đảng ủy xã Trung An.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy hai xã Trung An và Trung Hưng tập trung lãnh đạo các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt theo tiến độ trong đó có những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo sản xuất thắng lợi 3 vụ lúa trong năm với diện tích, sản lượng đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ đạt trên 90% kế hoạch. Tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chăm lo kịp thời chế độ cho các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Đảng ủy hai xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện 17 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, công tác cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra giám sát trong Đảng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động được nâng lên, thực hiện 16 mô hình dân vận khéo.

Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu từ nay đến cuối năm 2020, Đảng ủy hai xã Trung An và Trung Hưng cần quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết năm đầu tiên của nhiệm kỳ, làm tiền đề cho các năm tiếp theo. Chú trọng đến bảo hiểm y tế, thu ngân sách Nhà nước, chỉ đạo Nhân dân xuống giống vụ lúa Đông - Xuân theo lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn, củng cố nâng chất các tổ hợp tác, hợp tác xã, quản lý tốt về trật tự xây dựng. Triển khai học tập quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình năm 2020, quan tâm đến nguồn kết nạp đảng viên. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

  Tin, ảnh: Thanh Bình

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết