QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Bí thư Quận ủy Cái Răng làm việc với Khối Kinh tế quận
Bí thư Quận ủy Cái Răng làm việc với Khối Kinh tế quận
Cập nhật lúc 04:11 ngày 24/10/2020

Ngày 21/10, đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cùng Đoàn cán bộ Quận ủy làm việc với Khối Kinh tế quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2020.


Ngày 21/10, đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cùng Đoàn  cán  bộ Quận ủy làm  việc  với  Khối Kinh tế quận về  tình  hình  thực  hiện  nhiệm  vụ  09 tháng  đầu  năm 2020 và  triển  khai công  tác  03 tháng  cuối  năm 2020.


Đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo  cáo của Khối Kinh tế quận, trong 09 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp quận ước thực hiện trên 11.800 tỷ đồng, đạt trên 111%, so với cùng kỳ, đạt trên 71,8% kế hoạch năm; tình hình sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định. Bộ phận Ban Quản lý dự án quận thực hiện tổng số 21 công trình.  Trong đó, có 05 công  trình chuyển tiếp và 16 công  trình khởi  công mới theo kế hoạch  năm 2020. Tổng kế hoạch vốn năm 2020 trên 231 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân tính đến ngày 16/10 trên 140 tỷ đồng, chiếm tỷ  lệ  trên 60,9%. Trong 09 tháng Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận được giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng 25 dự án với tổng  diện  tích trên 754 ha, kết  quả được UBND quận  phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ  trợ  699 trường hợp với tổng số tiền trên 327 tỷ đồng. Phòng Quản lý đô thị đã thực hiện xây dựng các công  trình giao thông, an toàn giao thông; lắp đặt đèn trang trí; chỉnh trang đô thị; dịch vụ công ích đô thị với tổng kinh phí trên 71,8 tỷ đồng  trong đó ngân sách Nhà nước trên 70,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 1,6 tỷ đồng; cấp 834 hồ sơ xây dựng; kiểm tra 408 công  trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, sửa chữa. Qua kết quả kiểm  tra có 302 công trình đúng phép; 99 công  trình không phép và 07 công trình sai phép, với số tiền phạt trên 1,4 tỷ  đồng. Phòng Tài nguyên và  Môi trường cấp 307 trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và  chuyển mục đích sử dụng đất 452 trường hợp. Trong 09 tháng đầu năm , toàn quận xảy ra 22 vụ sạt lở, đang được  các  ngành chức năng từng bước khắc phục.

Đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Quân ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng chỉ đạo trong thời gian tới từng cấp ủy trong các ngành Khối Kinh tế quận tăng cường hơn nữa trong công tác quán triệt, tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ công chức, viên chức,  đảng viên của đơn vị; đặc biệt là thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững tốt việc sinh hoạt lệ chi bộ; thực hiện tốt việc tự đánh giá phân loại chất lượng của đảng viên cuối năm; rà soát và hoàn thành những chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết của Quận ủy; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thực hiện kỷ cương công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc có hiệu quả, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chăm lo đời sống của Nhân dân; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân và tuyển quân năm 2021.

Tin, ảnh: Minh Quân

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết