MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội và HÐND các cấp
Hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội và HÐND các cấp
Cập nhật lúc 06:45 ngày 08/02/2021


Chiều 05/02, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ðại diện Ủy ban Trung ương MTTQVN; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đến dự.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị nghe trình bày Tờ trình của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của các cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, TP Cần Thơ hiện có hơn 1,24 triệu người, số lượng đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo quy định là 54 đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đề nghị thỏa thuận, thống nhất số lượng người của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp thành phố và đơn vị hành chính cấp quận, huyện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử là 110 người. Về thành phần, Ủy ban MTTQVN thành phố đề nghị thỏa thuận, thống nhất số lượng tổ chức chính trị 11 người (tỷ lệ 10%), tổ chức chính trị - xã hội 12 người (tỷ lệ 10,91%), tổ chức xã hội 5 người (tỷ lệ 4,55%), đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 3 người (tỷ lệ 2,73%), cơ quan cấp nhà nước 29 người (tỷ lệ 26,36%), đơn vị hành chính cấp dưới 18 người (tỷ lệ 16,36%), đơn vị sự nghiệp thành phố 11 người (tỷ lệ 10%), tổ chức kinh tế 9 người (tỷ lệ 8,81%), cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 6 người (tỷ lệ 5,45%), tôn giáo 3 người (tỷ lệ 2,72%), dân tộc thiểu số 2 người (tỷ lệ 1,82%), tự ứng cử 1 người (tỷ lệ 0,9%). Về cơ cấu kết hợp, Ủy ban MTTQVN thành phố đề nghị thỏa thuận, thống nhất nữ 42 người (tỷ lệ 38,18%), dân tộc thiểu số 2 người (tỷ lệ 1,82%), ngoài Ðảng 12 người (tỷ lệ 10,91%), dưới 40 tuổi 17 người (tỷ lệ 15,45%), tái cử 21 người (tỷ lệ 38,18%), tôn giáo 3 người (tỷ lệ 2,73%. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua thông qua biên bản hiệp thương lần thứ nhất.

Ủy ban MTTQVN thành phố đề nghị thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do TP Cần Thơ giới thiệu. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ là 7 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 đại biểu. Về thành phần, cơ cấu, theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu; trong đó: lãnh đạo chủ chốt thành phố là 1 đại biểu, đại biểu chuyên trách 1 đại biểu, đại biểu công an 1 đại biểu. Cơ cấu kết hợp thành phố giới thiệu: phụ nữ giới thiệu ứng cử 5 người, đại biểu ngoài Ðảng 1 người, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 1 người. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua thông qua biên bản hiệp thương lần thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ ghi nhận ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND đúng quy định và thời gian.

Tin, ảnh: Phương Nam

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết