MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Bình Thủy: Thành lập Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn
Bình Thủy: Thành lập Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn
Cập nhật lúc 05:11 ngày 15/11/2020

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy vừa tổ chức Lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập 2 Nghiệp đoàn những người làm bánh dân gian khu vực Cồn Sơn và Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn.


Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy vừa tổ chức Lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập 2 Nghiệp đoàn những người làm bánh dân gian khu vực Cồn Sơn và Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn.


Đồng chí Nguyễn Việt Quân,  Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy trao quyết định thành lập 2 nghiệp đoàn.

Theo đó, Nghiệp đoàn những người làm bánh dân gian khu vực Cồn Sơn có 21 đoàn viên và Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn có 28 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời của mỗi nghiệp đoàn có 3 thành viên. Nghiệp đoàn những người làm bánh dân gian khu vực Cồn Sơn và Nghiệp đoàn du lịch Cồn Sơn có tư cách pháp nhân và trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy. Các nghiệp đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy thông tin những nội dung cần lưu ý trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và định hướng cho Ban Chấp hành các nghiệp đoàn các hoạt động trọng tâm cần tập trung thực hiện trong công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn.

Hiện tại, Cồn Sơn, khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy có khoảng 30 hộ làm du lịch cộng đồng. Việc thành lập các nghiệp đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động du lịch, phục vụ khách tham quan và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên.

Tin, ảnh: Hoàng Định

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết