MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Hội thảo 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Hội thảo 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Cập nhật lúc 11:53 ngày 12/11/2020

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, vào sáng ngày 11/11/2020 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.


Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn quốc, vào sáng ngày 11/11/2020 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.


Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội thảo.

Dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện Học viện Chính trị khu vực 4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng chí đề nghị đại biểu dự hội thảo thảo luận trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập để đổi mới công tác Mặt trận. Hội thảo cũng cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc kết được qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị hội thảo đánh giá sâu sắc hơn, rõ nét hơn những tác động của bối cảnh của đất nước, nhất là từ khi phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ thực tiễn tổng kết, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất những kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận…


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam... Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Tham luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm nêu những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp thành phố trong phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đến nay, 36/36 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 47/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Đến cuối năm 2020, thành phố sẽ có 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 là 3,75% đến nay còn 0,66%.

Kết quả của hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết