CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Công tác tham mưu phải đạt chất lượng, đảm bảo thời gian, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm
Công tác tham mưu phải đạt chất lượng, đảm bảo thời gian, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm
Cập nhật lúc 05:58 ngày 20/06/2021


Ngày 18/6, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Nổi bật đã tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai học tập cụ thể hóa và quán triệt, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong đó đã tổ chức cho trên 86% đảng viên toàn thành phố học tập, quán triệt nghị quyết toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu sắp xếp kiện toàn bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kết nạp đảng viên, 6 tháng đầu năm đã kết nạp 983 đảng viên, đạt hơn 61% kế hoạch năm; công tác dân vận tiếp tục được đổi mới; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí và cải cách tư pháp được quan tâm. Ủy ban kiểm tra đã tham mưu ban hành chương trình kiểm tra giám sát và thành lập các đoàn kiểm tra giám sát theo chương trình năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; công tác tham mưu, thẩm định văn bản đảm bảo nội dung, thể thức theo quy định…


Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những nỗ lực công tác của các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy; chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, các ban xây dựng Ðảng và Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục tham mưu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tham mưu triển khai cũng như sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, công tác tham mưu phải đạt được 4 yếu tố: đạt chất lượng, đảm bảo thời gian, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm; đồng thời nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, phù hợp thực tiễn; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng tham mưu, soạn thảo, thẩm định văn bản đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin…

Tin, ảnh: Đình Khang

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết