CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021
Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021
Cập nhật lúc 06:34 ngày 11/03/2021


Sáng 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng các đồng chí báo cáo viên Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố... Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Thành ủy Cần Thơ và đến các điểm cầu Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19”. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã nỗ lực, chủ động trong việc tiếp cận vắc xin COVID -19 nước ngoài ngay từ rất sớm, đồng thời thúc đẩy việc nghiên cứu vắc xin ở trong nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng báo cáo chuyên đề: “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Theo đó, khẳng định chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới. Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về tư duy nhận thức, là một tiến trình liên tục, không có điểm bắt đầu cố định nào, cũng không có điểm kết thúc để đánh giá hoàn thành hay chưa hoàn thành quá trình chuyển đổi số. Trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số và vấn về an toàn an ninh mạng là 2 vấn đề không thể tách rời.


Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3.

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức, quy mô phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, tập trung tuyên truyền các nội dung về: Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa; dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí cao về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước. Trung ương nhấn mạnh, việc xác định nội dung Chương trình toàn khóa cần bám sát Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XIII với các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số và kinh tế số là một trong những khâu đột phá để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy yêu cầu tiếp tục tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời đưa các thông tin chính thống lên các trang mạng xã hội, góp phần khơi dậy, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, có nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử, tạo động lực, tinh thần và không khí phấn khởi, vui tươi trong xã hội để cử tri tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, cần quan tâm tuyên truyền sự chủ động, tích cực của chính quyền các cấp, các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua, sử dụng vắc xin COVID -19; đồng thời, tiếp tục kêu gọi người dân chấp hành nghiêm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ với đại diện nhiều doanh nhân tiêu biểu, nhiều học giả lớn của Việt Nam với chủ đề “Đối thoại 2045” để lắng nghe, thảo luận về các sáng kiến, góc nhìn của những doanh nhân thành đạt, những học giả uyên bác với một mục tiêu cốt lõi là “đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng vào năm 2045”. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)…

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết