CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc 01:11 ngày 07/01/2021


Ngày 06/01/2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ dự hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: Vĩ Lâm.

 Năm qua, tập thể và các thành viên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức cơ quan, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp triển khai quyết liệt, sâu sát, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Nổi bật, tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy địa phương kịp thời đến với cán bộ, đảng viên. Tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng dự thảo văn kiện phục vụ đại hội; hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá, gây mất ổn định chính trị. Tuyên truyền, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy là tập thể gương mẫu, đoàn kết, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan; không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao và đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò thanh mưu Thành ủy trong công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo; lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu Thành ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, khoa giáo, khoa học và công nghệ...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và lưu ý: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, nhất là trong công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; gương mẫu thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức cơ quan... 

Lê Thanh  

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết