CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Văn phòng Thành ủy Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021
Văn phòng Thành ủy Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021
Cập nhật lúc 04:43 ngày 03/01/2021

Văn phòng Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Thành ủy; cùng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy chủ trì hội nghị.


Văn phòng Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Thành ủy; cùng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy chủ trì hội nghị.


Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy Cần Thơ năm 2021.

Tại hội nghị thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: Năm 2020, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, công đoàn viên và người lao động ổn định, an tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, công đoàn viên quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phát động; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vể tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục được quan tâm, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác phối họp tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và thành phố; Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, công đoàn viên tham gia học tập quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng.

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Tổ chức Đảng (14/10), ngành Dân vận (15/10), ngành Kiểm tra Đảng (16/10) và Văn phòng cấp ủy (18/10), Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội thao khối Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XXII năm 2020.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Thành ủy tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động như: xét đề nghị nâng lương thương xuyên, nâng lương trước hạn đảm bảo dân chủ, đúng quy định; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh...Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đề nghị các cấp Công đoàn xem xét, hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ vốn của công đoàn cho cán bộ, công đoàn viên...


Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Thành ủy phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2021, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy ra sức thi đua và hoàn thành các chỉ tiêu như: Phấn đấu đạt Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, xếp loại xuất sắc; phấn đấu 05/05 Tổ công đoàn đạt Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2021”; 100% cán bộ, công chức tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của tổ chức Công đoàn các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, công chức tham gia đóng góp các loại quỹ như: “Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, “Quỹ Vì người nghèo” ... và các hoạt động xã hội khác;...

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tâm kêu gọi tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng đề ra.

Tin, ảnh: Phan Sơn

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết