CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2020 tại quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ
Kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2020 tại quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ
Cập nhật lúc 02:10 ngày 29/10/2020

Chiều ngày 28/10/2020, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng các thành viên có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt về kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021.


Chiều ngày 28/10/2020, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy do đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng các thành viên có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt về kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt. Ảnh: Trấn Giang.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo, nhất là đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020, đã có 27/27 chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác và hơn 92% đảng viên xây dựng bảng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo gương Bác Hồ; duy trì và phát triển 32 mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phát động thực hiện mới 34 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị quận đã phối hợp mở 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 2.611 lượt học viên. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác thông tin – tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, báo chí xuất bản, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo, hoạt động báo cáo viên được tăng cường và ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt đạt được, đồng chí Lê Thị Sương Mai – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt và các địa phương trong thời gian tới tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, trên Internet và các mạng xã hội; đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

* Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn cũng đến kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2020 tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ.


Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ. Ảnh: Thanh Bình.

Năm 2020, công tác Tuyên giáo của Huyện ủy Cờ Đỏ được triển khai toàn diện, kịp thời và có hiệu quả góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời, với hình thức đa dạng, phong phú. Mở 43 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho trên 5.700 học viên, chất lượng học tập của học viên đạt 99% so với yêu cầu. Tham mưu với Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020 – 2025”. Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ cộng tác viên dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Các ngành trong khối khoa giáo triển khai có hiệu quả chương trình công tác, vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy Đảng có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời.

                                           Ngọc Tâm, Thanh Bình

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết