CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Ban Nội chính kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt
Ban Nội chính kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt
Cập nhật lúc 12:02 ngày 24/10/2020

Ngày 22/10/2020, đồng chí Ðinh Công Út, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ðảng ủy phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt.


Ngày 22/10/2020, đồng chí Ðinh Công Út, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ðảng ủy phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt.


Đồng chí Ðinh Công Út, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Từ năm 2018 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Cụ thể, UBND phường Trung Kiên đã tiếp 9 đoàn kiểm tra, giám sát của quận về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, tài chính phường. Ðồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy phường kiểm tra 40 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề 13 lượt chi bộ, 41 lượt đảng viên; giám sát thường xuyên 925 lượt chi bộ, 13.537 lượt đảng viên với nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt nội dung theo quy định, chưa phát hiện sai phạm về tham nhũng, lãng phí. Về công tác tiếp công dân, Tổ tiếp công dân, Bí thư Ðảng ủy và Chủ tịch UBND phường đã tiếp 440 lượt công dân; nhận 3 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh và đã giải quyết dứt điểm 3 đơn, nội dung tin báo, tố giác không liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh những kết quả đạt được, phường còn một số hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên liên tục; chế độ thông tin báo cáo của một vài đơn vị đôi lúc chưa kịp thời; công tác tự kiểm tra, giám sát ở một vài cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Ðinh Công Út đề nghị phường cần tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở để công tác hòa giải đạt hiệu quả tích cực hơn; quan tâm hơn nữa công tác tiếp công dân của người đứng đầu, qua đó nắm bắt tình hình, giải thích rõ ràng cho người dân hiểu những vấn đề quan tâm, thắc mắc; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí…

H.Y

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết