CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Công tác tham mưu phải đạt chất lượng, đảm bảo thời gian, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm