CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Ô Môn