ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an Nhân dân
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an Nhân dân
Cập nhật lúc 06:59 ngày 07/09/2021


 Sáng 07/9, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo trực tuyến về Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Công an thành phố Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ...


Đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh công tác Đảng và công tác chính trị là hoạt động rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an, đảm bảo tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác Đảng, công tác chính trị rất cần thiết, là giải pháp quan trọng đảm bảo xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ theo quy định, chủ động phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt hoạt động. Song sự phối hợp vẫn còn khó khăn, hạn chế như: một số nội dung chưa được quy định cụ thể, cơ chế phối hợp chưa được đồng bộ, chặt chẽ…

Hội thảo đã thảo luận về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy; tình hình kết quả công tác phối hợp; xác định rõ hơn nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao các đơn vị đã đi sâu phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên ở Công an các tỉnh, thành phố; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu đại diện các Ban đảng Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác tham mưu, hoàn thiện và đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành quy chế này.

Ngọc Hậu

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết