ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Đảng ủy Quân sự TP. Cần Thơ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng ủy Quân sự TP. Cần Thơ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 01:13 ngày 07/01/2021


Ngày 05/01/2021, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chủ trì hội nghị.


Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gần 200 đồng chí là cán bộ chỉ huy, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Gần 200 cán bộ học tập nghị quyết.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thống nhất về tư tưởng, hành động; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, hoạt động hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ của các cơ quan, đơn vị để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

                                                                      Tin, ảnh: Nguyễn Thắng 

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết