ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Ngành kiểm sát thực hiện vượt và đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020
Ngành kiểm sát thực hiện vượt và đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020
Cập nhật lúc 12:51 ngày 05/01/2021


Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên năm 2020.

Năm 2020, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ đã tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, bám sát các nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giao đều có kết quả đạt và vượt so với kế hoạch. Theo đó, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết đạt 100%; lựa chọn được 107 câu chuyện về Bác để tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; cử 16 đảng viên tham gia bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn được tăng cường, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, đề ra 100% yêu cầu điều tra đối với các vụ án mới khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa cộng đồng, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đoàn thể đã vận động nhiều khẩu trang, phần quà thiết thực giúp người dân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với việc Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong năm, không có trường hợp nào vi phạm và sai phạm phải xử lý.

Hội nghị cũng xác định khâu đột phá năm 2021 là: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trong, khiêm tốn”, phấn đấu tiếp tục giữ vững thành tích. Mỗi chi bộ đều có ít nhất 1 chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

Dịp này, có 3 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên năm 2020 được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Hải Sơn

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết