ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên trong doanh nghiệp
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên trong doanh nghiệp
Cập nhật lúc 05:27 ngày 17/11/2020

Ngày 17/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020.


Ngày 17/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020.


Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020.

Trong thời gian 4 ngày (từ 17 đến 20/11/2020), hơn 80 học viên là cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối được bồi dưỡng các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; đường lối của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đảng viên cũng được bồi dưỡng các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật gồm Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên.

                                                                      Tin, ảnh: Ngọc Thắm

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết