ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm việc tại quận Cái Răng