ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Bộ Tham mưu Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thi pháp Luật Dân quân tự vệ