Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Thời gian nhận góp ý từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

Tiếp nhận ý kiến Nhân dân gửi đến hộp thư: banbientapbtg@cantho.gov.vn

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN
1. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Xem tại đây
2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Xem tại đây
3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xem tại đây
4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây

 

 

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: Tổng lượt truy cập: 428386