Văn bản

Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố
Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố
117-CV/TU
Công văn
15/03/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC