Văn bản

Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy
Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy
22 TB/TU
Thông báo
20/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC