Văn bản

Kế hoạch công tác Phối hợp tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 312/2021) Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
07-KH/BTGTU
Kế hoạch
21/01/2021
Ban Tuyên giáo Thành ủy
Lê Thị Sương Mai
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC