Văn bản

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2018)
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2018)
02-HD/BDVTW
Hướng dẫn
18/09/2018
Ban Dân vận Trung ương
Điểu K'ré
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bân vận Trung ương
VĂN BẢN KHÁC