Văn bản

Mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
Mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính
1808-QĐ/TU
Quy định
22/07/2019
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC