Văn bản

Triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020
Triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020
05-CV/TU
Công văn
09/10/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC