QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Ô Môn, Thới Lai: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Ô Môn, Thới Lai: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Cập nhật lúc 02:34 ngày 16/10/2020

Ngày 15/10, Quận ủy Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).


Ngày 15/10, Quận ủy Ô Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).


Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn, trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thúy Loan, Truyền Thanh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ơ Môn, ôn lại vai trò, tầm quan trọng về công tác Dân vận của Đảng. Bí thư Quận ủy Ô Môn nhấn mạnh: Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với Nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân… Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nhiều năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ quận Ô Môn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Tại họp mặt, có 02 cán bộ quận Ô Môn được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Dân vận”; có 06 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tặng Bằng khen, Giấy khen thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”.

* Tại buổi họp mặt ở huyện Thới Lai các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng công tác Dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường tiếp tục đổi mới và đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Dân vận khéo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai yêu cầu trong thời gian tới hệ thống Dân vận huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân vận của Đảng; các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Đổi mới công tác Dân vận theo hướng thiết thực sáng tạo. Tập trung làm tốt công tác Dân vận trong các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, tích cực tuyên truyền biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình về công tác Dân vận. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận. Mặt trận đoàn thể.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 02 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho công tác Dân vận của Đảng. Có 26 tập thể và 18 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và UBND huyện Thới Lai vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phát động, chỉ đạo và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” 5 năm (2016-2020).

Hoàng Dung, Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết