QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Ô Môn xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2021
Ô Môn xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2021
Cập nhật lúc 08:59 ngày 15/10/2020

Ngày 14/10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 chuẩn bị cho năm 2021. Đồng chí Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn chủ trì hội nghị (ảnh).


Ngày 14/10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 chuẩn bị cho năm 2021. Đồng chí Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn chủ trì hội nghị (ảnh).

Trong năm 2021, quận Ô Môn có 6.676 công dân nằm trong độ tuổi sẵn sàng thi hành nghĩa vụ quân sự. Tại buổi làm việc, Hội đồng Nghĩa vụ Quân Sự quận đã thông qua danh sách các thanh niên thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự, danh sách công dân nam đề nghị chưa gọi nhập ngũ năm 2021, danh sách công dân nam đề nghị sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 đến Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận để biểu quyết thống nhất.

Thông qua xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận đã lấy ý kiến đóng góp của các thành viên, ưu tiên các đối tượng có nhân thân tốt, có trình độ chuyên môn kỹ thuật và công dân là đảng viên. Các bước xét duyệt được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, nhằm chọn ra những thanh niên có sức khỏe tốt nhất để tiến hành các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận trong năm 2021.

                                                                                                Tin, ảnh: Hoàng Duy

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết